Activitats complementàries

PREPARACIÓ A LES PAU

  • Aquesta formació complementària la pot realitzar qualsevol persona interessada.
  • Alumnat de cicle formatiu de grau superior (CFGS)

Els estudiants de CFGS que vulguin millorar la nota d’accés a la universitat obtinguda en el cicle, poden examinar-se només de la fase específica de la PAU.

Els  estudiants es poden examinar d’un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat vinculades a la branca de coneixement en què s’inscriu el títol de grau que volen cursar.

Preparem:

 • Biologia
 • Química
 • Geografia

Calendari

La formació s’inicia l’1 d’octubre i  finalitza el 31 de maig.

Horari

1h/setmanal de 13:30h a 14:30h.

FORMACIÓ EN LLENGUA DE SIGNES (ILS)

Curs  introducció a la llengua de signes.

En finalitzar, rebràs un certificat acreditatiu de les hores de formació no reglada realitzada.

Calendari

La formació s’inicia l’1 d’octubre i  finalitza el 31 de maig.

Horari

1h/setmanal de 13:30h a 14:30h.

PREPARACIÓ PROVA D’APTITUD PERSONAL (PAP)

  • La prova d’aptitud personal (PAP) per accedir als graus en Educació Infantil i en Educació Primària de totes les universitats, públiques i privades, del sistema universitari català, consisteix en dos exàmens:

   • Competència comunicativa i raonament crític.
   • Competència logicomatemàtica.

   Calendari

   La formació s’inicia l’1 d’octubre i  finalitza el 31 de maig.

   Horari

   • 1h/setmanal de 13:30h a 14:30h: Competència comunicativa i raonament crític
   • 1h/setmanal de 13:30h a 14:30h Competència logicomatemàtica.