Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers

Centre
Ceir-Arco Villarroel
Durada
1000h lectives i 180h de pràctiques en empreses
Modalitat
Presencial
Nivell
PFI
Família
Transport i manteniment de vehicles
Codi
PFI TM01

sol·licitud d'informació


  P.F.I. Totalment Gratuït

  El Departament d’Educació atorga al centre subvenció per la gratuïtat del P.F.I. Auxiliar de Reparació i Manteniment de Vehicles Lleugers.

  11

  COMPETÈNCIES

  Realitzar operacions auxiliars de manteniment electromecànic i carrosseria de vehicles, desmuntant i muntant elements mecànics, elèctrics i amovibles del vehicle i executant operacions bàsiques de preparació de superfícies, operant amb la qualitat indicada i en condicions de seguretat, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Acció Tutorial i d'Orientació personalitzada

  Grups reduïts

  Més del 80% de l'alumnat continua els seus estudis

  Segell de qualitat (ISO9001)

  Accés
  Inici curs i horari
  Estructura
  1r curs
  Continuïtat
  Què el defineix?

  Accés

  – Mínim 16 anys i màxim 21  l’any d’inici del programa
  – Sense el graduat d’ESO

  Inici curs i horari

  El curs escolar s’inicia el setembre i finalitzarà al mes de juny. Les classes s’imparteixen amb horari de tarda de dilluns a divendres.

   

  • Mòduls de formació professional, per a l’assoliment de les competències professionals, treballant els continguts de manera pràctica al taller del centre escolar com als centres de pràctiques. 
  • Mòduls de formació general per a l’adquisició de competències instrumentals bàsiques, treballant els mòduls teòrics amb l’aplicació de metodologies motivadores diverses.
  • Accions de seguimenti orientació de l’alumne per acompanyar-lo en aquesta etapa de maduració personal, fent un seguiment personalitzat i una orientació acadèmica i professional mitjançant les tutories individuals.

  Tutoria, seguiment i orientació personalitzada 

  1r curs

  Mòduls de formació professional

  • MFP3043. Mecanització i Soldadura
  • MFP3046. Electricitat del Vehicle
  • MFP3047. Mecànica del Vehicle
  • MFPE024. Operacions Auxiliars de Preparació de Superfícies
  • MPI. Projecte Integrat
  • MPRL. Formació Bàsica en Prevenció de Riscos Laborals
  • MFCT. Formació en Centres de Treball (pràctiques en empreses)

  Mòduls de formació general

  • MFG1. Estratègies i Eines de Comunicació
  • MFG2. Entorn Social i Territorial
  • MFG3. Estratègies i Eines Matemàtiques
  • MFG4. Incorporació al Món Professional

  Sortides

   

  • Accedir al món laboral a curt termini.
  • Cursar un Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM).
  • Voler compaginar treball i formació.

   

  • Grup reduït d’alumnes
  • Professorat especialitzat
  • Metodologies innovadores diverses
  • Desenvolupament de competències transversals
  • Impuls del creixement personal
  • L’entorn com a recurs i banc d’oportunitats
  WhatsApp
  1