Projecte interdisciplinar

PREMI “Projecte d’innovació a l’FP per part de la Fundació BCN FP” – edició 2020.

El projecte sorgeix inicialment al Departament de transport i manteniment de vehicles i es vincula posteriorment amb els Departaments de Serveis socioculturals i a la comunitat, Sanitari i Electricitat.

El nostre objectiu va ser participar a UNIRAID: “UNIRAID  realitza un itinerari de 9 dies al febrer pel desert del Marroc amb vehicles “turismes” de més de 20 anys.
L’objectiu és creuar el Marroc de nord a sud i entregar un mínim de 40kg de material solidari . Aquest objectiu es va assolir desenvolupant el projecte en 4 fases.

Fases

Fase 1:

Recerca d’un vehicle de més de 20 anys d’antiguitat per a la seva reparació i preparació. (Departament de transport i manteniment de vehicles)

Fase 2:

Creació d’un projecte solidari a partir de la detecció de necessitats dels poblats de Marroc. (Departaments de transport i manteniment de vehicles i Serveis socioculturals i a la comunitat)

Fase 3:

Cerca de finançament i material mitjançant mecenatge, crowdfunding i merchandising. (participació dels dos centres: CEIR-ARCO Villarroel i CEIR-ARCO Aragó, i especialment el Departament Sanitari)

Fase 4:

Seguiment i difusió de l’alumnat que participa a UNIRAID a les xarxes socials i posterior difusió de l’experiència viscuda per part dels alumnes a tots els grups dels CF del centre educatiu. (Departament de transport i manteniment de vehicles i CEIR-ARCO).

L’objectiu general del projecte es va assolir al vincular alumnat de diferents famílies professionals per treballar de manera col·laborativa, motivadora i innovadora i desenvolupar un projecte solidari que va implicar tots els agents educatius del nostre centre.

WhatsApp
1