Les escoles lliures de violències (LELV)

11

Els centres educatius CEIR-ARCO incorporen en el seu Projecte Educatiu el Pla “Escoles lliures de violències”(LELV) del Departament d’Educació, per donar resposta a totes les situacions de violència que es puguin donar en l’àmbit educatiu.

L’objecte d’aquest pla és la prevenció, intervenció i seguiment de les situacions de violència que poden afectar als i les joves en el centre educatiu. Posem a l’abast de tota la comunitat educativa totes les eines que el Departament facilita per assolir aquests objectius: Unitat de Suport a l’Alumnat en situació de Violència (USAV) i la USApps (aplicació web del Departament d’Educació). Aquests són els canals de comunicació i denúncia per donar visibilitat a les violències que es poden donar als centres educatius.

 

11

Així mateix els centres CEIR ARCO contemplen al seu Projecte de Convivència mesures i actuacions relacionades amb la prevenció per tal d’assolir el nostre objectiu de “violència zero”, i és en aquest sentit que es dona a l’alumnat les eines bàsiques més adequades al seu context.

“L2”, obra d’alumnat premiada al XVII Concurs per la vida lliure de violències masclistes

WhatsApp
1