Qui Som

CEIR-ARCO, una aposta de futur
CEIR-ARCO és un Centre de llarga experiència, homologat i concertat des de 1977, especialitzat en Formació Professional. L’escola es defineix oberta, plural i democràtica, en tots els seus àmbits, i s’ha format amb la participació i la cooperació de tots els seus integrants.

CEIR-ARCO disposa de dos centres:

CEIR-ARCO Aragó

CEIR-ARCO Villarroel

11

Convenis

CEIR-ARCO disposa de convenis de col·laboració i aliances dins del marc escola-empresa per a realitzar APS, projectes amb metodologia ABP, FCT, FP Dual i estades internacionals.

11

Projecte educatiu

El nostre PEC es basa en l’educació en valors. Entenem l’educació com un procés de formació integral de tots els nostres alumnes. Ens proposem d’anar apropant-los al coneixement i als diversos sabers.

11

Grups reduïts

Els alumnes reben una formació individualitzada i amb un enfocament eminentment pràctic.

11

El Centre parteix d'una formació pràctica i individual

L’experiència de CEIR-ARCO en la formació ha donat com a resultat que gran part de l’alumnat desenvolupi càrrecs de responsabilitat en empreses del sector, o continuïn estudis superiors.

Partint d’una formació individualitzada, l’alumnat del centre realitza pràctiques en empreses especialitzades.

11

Professors especialitzats

Bona part del professorat  actualment compatibilitza la seva feina al centre amb les seves responsabilitats en entitats de prestigi.

Això permet aplicar i aportar tota la seva experiència a la formació que imparteixen.

11

L'alumnat del Centre realitza pràctiques en empreses

Actualment la Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions. L’objectiu és, proporcionar a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional especifica de cada títol i capacitar-lo per comprendre l’organització i les característiques de cada sector.