Qui Som

CEIR-ARCO, una aposta de futur
Els centres educatius CEIR ARCO tenen experiència de vida acadèmica acumulada des de l’any 1976, sempre amb voluntat de millora de la qualitat de la tasca docent, per formar persones en sentit ampli i de manera integral. El nostre tarannà educatiu queda reflectit a:

La nostra Missió
La nostra Visió
Els nostres Valors

La nostra Missió

Formar, orientar i acreditar el nostre alumnat d’acord amb els objectius i finalitats desplegats a les lleis educatives i la identitat pròpia del centre.

La nostra Visió

Consolidar-nos com a referent i tenir prestigi per la qualitat de la gestió i l’excel·lència per poder ser reconeguts socialment com a centres de Formació Professional de referència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Els nostres Valors

Ens definim com a centres educatius integradors, no discriminadors, democràtics, laics, catalans, progressistes, respectuosos amb totes les cultures i ideologies en el marc de la convivència democràtica.

CEIR-ARCO disposa de dos centres:

CEIR-ARCO Aragó

CEIR-ARCO Villarroel

11

Convenis

CEIR-ARCO disposa de convenis de col·laboració i aliances dins del marc escola-empresa per a realitzar APS, projectes amb metodologia ABP, FCT, FP Dual i estades internacionals.

11

Projecte educatiu

El nostre PEC es basa en l’educació en valors. Entenem l’educació com un procés de formació integral de tots els nostres alumnes. Ens proposem d’anar apropant-los al coneixement i als diversos sabers.

11

Grups reduïts

Els alumnes reben una formació individualitzada i amb un enfocament eminentment pràctic.

11

El Centre parteix d'una formació pràctica i individual

L’experiència de CEIR-ARCO en la formació ha donat com a resultat que gran part de l’alumnat desenvolupi càrrecs de responsabilitat en empreses del sector, o continuïn estudis superiors.

Partint d’una formació individualitzada, l’alumnat del centre realitza pràctiques en empreses especialitzades.

11

Professors especialitzats

Bona part del professorat  actualment compatibilitza la seva feina al centre amb les seves responsabilitats en entitats de prestigi.

Això permet aplicar i aportar tota la seva experiència a la formació que imparteixen.

11

L'alumnat del Centre realitza pràctiques en empreses

Actualment la Formació Professional comprèn un conjunt d’ensenyaments que capaciten per a l’exercici qualificat de diverses professions. L’objectiu és, proporcionar a l’alumnat la formació necessària per adquirir la competència professional especifica de cada títol i capacitar-lo per comprendre l’organització i les característiques de cada sector.

WhatsApp
1