11

Carrosseria

Centre
Ceir-Arco Villarroel
Durada
1584h lectives i 416h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic o Tècnica en carrosseria
Modalitat
Dual, Presencial
Nivell
CF Grau Mitjà
Família
Transport i manteniment de vehicles
Codi
CFPM TM20

sol·licitud d'informació


  Competències

  Proporciona els coneixements necessaris per a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en l’àrea de mecànica, hidraulica, pneumàtica i electricitat, a més d’ajustar-se als procediments i temps establerts i aconseguir la qualitat requerida i en condicions de seguretat.
  Realitzar les operacions de reparació, muntatge d’accessoris, bastidor, cabina i equips u aperos, a més d’ajustar-se als procediments i temps establert i aconseguir les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Acció tutorial i d'Orientació personalitzada

  Pràctiques de taller amb grups reduïts

  ÀMPLIA CARTERA D'EMPRESES PER FCT, DUAL I PRÀCTIQUES INTERNACIONALS (ERASMUS+)

  Segell de qualitat (ISO9001)

  Accés
  1r curs CFGM
  2n curs CFGM
  Continuïtat

  Accés

  – Graduat o graduada en Educació Secundària.
  – La superació del primer cicle d’ensenyament secundari experimental (14-16 anys)
  – Tècnic o tècnica auxiliar (FP1) o equivalent.
  – La superació d’un modul professional 2 experimental.
  – La superació integra dels dos primers cursos de BUP.
  – La superació prova d’accés CFGM.
  – PQPI (A,B,C)
  – Programa de Formació i Inserció (PFI)

  1r curs CFGM

  M01. Elements amovibles

  • UF1. Elements amovibles exteriors
  • UF2. Elements amovibles interiors
  • UF3. Llunes del vehicle
  • UF4. Principis elèctrics i els seus sistemes bàsics
  • UF5. Sistemes mecànics bàsics
  •  

  M02. Elements metàl·lics i sintètics

  • UF1. Material metàl·lics
  • UF2. Conformació d’elements metàl·lics no estructurals
  • UF3. Conformació d’elements d’alumini no estructurals
  • UF4. Reparació d’elements plàstics i compostos

  M03. Elements fixos

  • UF1. Elements fixos enganxats i engrapats
  • UF2. Desmuntatge d’elements fixos soldats
  • UF3. Equips de soldadura
  • UF4. Substitucions d’elements fixos no estructurals

  M04. Preparació de superficies

  • UF1. Principis de la corrosió i emprimacions anticorrosives
  • UF2. Productes de protecció per revestiment
  • UF3. Igualació de superfícies
  • UF4. Preparació de superfícies

  M06. Embelliment de superfícies

  • UF1. Tècniques d’aplicació de pintures i emmascarament
  • UF2. Colorimetria i preparació de pintures

  M08. Mecanitzat bàsic

  • UF1. Dibuix tècnic i traçat de peces
  • UF2. Mecanització manual de peces

  M09. Formació i orientació laboral

  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  2n curs CFGM

   

  M05. Elements estructurals del vehicle

  • UF1. Deformacions de carrosseries i xassissos
  • UF2. Bancades: Col·locació de carrosseries o xassissos
  • UF3. Reparacions: Tirs frontals, posteriors i laterals

  M06.- Embelliment de superfícies

  • Tècniques de difuminar
  • Correcció de defectes i lliurament del vehicle

  M07. Personalització i decoració de vehicles

  • UF1. Franjats, aerografiats i retolació
  • UF2. Decoració i retolació amb films autoadhesius

  M09.- Formació i orientació laboral

  UF1. Incorporació al treball

  M10. Empresa i iniciativa emprenedora

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

  M11. Anglès tècnic

  • UF1. Anglès tècnic

  M12. Síntesi

  • UF1. Sintesi

  M13. Formació en centres de treball (FCT)

  Sortides professionals

  • Xapista reparador de carrosseria d’automòbils, vehicles pesats, tractors,
   maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i obres públiques i
   material ferroviari.
  • Instal·lador o instal·ladora de llunes i muntador d’accessoris
  • Pintor o pintora de carrosseria d’automòbils, vehicles pesats, tractors,
   maquinària agrícola, d’indústries extractives, de construcció i obres públiques i
   material ferroviari.

   

  Sortides acadèmiques

  • Batxillerat
  • Cicle de grau superior.
  WhatsApp
  1