Mediació comunicativa

MEDIACIÓ COMUNICATIVA

Centre
Ceir-Arco Villarroel
Durada
1650h lectives i 350h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic o Tècnica Superior en Mediació Comunicativa
Modalitat
Presencial
Nivell
CF Grau Superior
Família
Serveis socioculturals i a la comunitat
Codi
CFPS SCE0

sol·licitud d'informació


  Competències

  Desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes, o amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla; així com programes de promoció, de les persones sordes usuàries de la llengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Metodologia innovadora: APS (Projectes Aprenentatge Servei) i Aicle

  Acció Tutorial i d'Orientació personalitzada

  Formació Complementària en llengua de signes internacional

  ÀMPLIA CARTERA D'EMPRESES PER FCT, DUAL I PRÀCTIQUES INTERNACIONALS (ERASMUS+)

  Accés
  1r curs CFGS
  2n curs CFGS
  Continuïtat

  Accés


  – Títol de tècnic/a

  – Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents a efectes d’accés:

  • La superació del batxillerat experimental.
  • La superació del COU.

  – Haver superat un mòdul professional 3 experimental.

  – Amb títol d’FP-2 o equivalent.

  – Haver superat prova d’accés a CFGS.

  1r curs CFGS

  M01. Metodologia de la integració social de les persones amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla

  • UF1. Marc de la intervenció social de les persones amb dificultats de comunicació, lenguatge i parla

  M02. Sensibilització social i participació

  • UF1. Sensibilització social i participació

  M04. Context de la intervenció comunicativa amb persones sordcegues

  • UF1. Característiques i necessitats comunicatives de les persones sordcegues
  • UF2. Sistemes de comunicació de les persones sordcegues
  • UF3. Tècniques de guia vident per a persones sordcegues

  M05. Llengua de signes

  • UF1. Comunicació en llengua de signes catalana
  • UF2. Comprensió i expressió en llengua de signes catalana
  • UF3. Conversa en lengua de signes catalana

  M07. Intervenció amb persones amb dificultats de comunicació

  • UF1. Mediació comunicativa per a persones amb dificultats de comunicació i interacció social
  • UF2. Mediació comunicativa per a persones amb trastorns del llenguatge i del parla

  M09. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

  • UF1. Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

  M10. Habilitats socials

  • UF1. Habilitats comunicació
  • UF2. Dinamització de grups

  M12. Formació i orientació laboral

  • UF1. Incorporació al treball
  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  2n curs CFGS

   

  M03. Intervenció socioeducativa amb persones sordcegues

  • UF1. Intervenció en l’àmbit socioeducatiu
  • UF2. Intervenció en l’àmbit socio familiar

  M05. Llengua de signes

  • UF4. Llengua de signes espanyola

  M06. Ambits d’aplicació de la llengua de signes

  • UF1. Aplicació de la llengua de signes a l’àmbit de la salut
  • UF2. Aplicació de la lengua de signes a l’àmbit de l’educació
  • UF3. Aplicació de la llengua de signes a l’àmbit dels serveis socials
  • UF4. Aplicació de la lengua de signes a l’àmbit dels serveis juridico-administratius

  M08. Tècniques d’intervenció comunicativa

  • UF1. Mediació de la lengua de signes a llengua oral
  • UF2. Dinamització de grups

  M10. Habilitats socials

  • UF3. Sistema de signes internacional

  M13. Empresa i iniciativa emprenedora

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

  M14. Projecte de mediació comunicativa

  • UF1. Projecte de mediació comunicativa

  M15. Formació en centres de treball (FCT)

  Sortides professionals

  • Agent de desenvolupament de la comunitat sorda
  • Tècnic o técnica en promoció, atenció i formació a persones sordes
  • Agent dinamitzador de la comunitat sorda
  • Mediador o mediadora social de la comunitat sorda
  • Agent de desenvolupament de la comunitat sordcega
  • Agent dinamitzador de la comunitat sordcega
  • Mediador o mediadora de persones sordcegues
  • Assistent o assistenta de persones sordcegues
  • Mediador o mediadora de persones amb dificultats de comunicació

  Sortides acadèmiques

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
  WhatsApp
  1