Impuls FP

Programes i projectes d’innovació de l’FP: Impuls FP

CEIR-ARCO forma part de la unitat d’innovació de la subdirecció General de programes i projectes de la Formació Professional i Ensenyaments de Règim Especial del Departament d’Educació. El nostre objectiu comú és impulsar els estudis professionalitzadors a través de quatre programes que cerquen la innovació en diferents àmbits.

ActivaFP

Treballem metodologies competencials basades en l’aprenentatge col·laboratiu, proposant reptes i projectes relacionats amb situacions o entorns laborals, i organitzats en xarxa amb altres centres per fomentar la cooperació.

Futura FP

Compartim amb altres centres els recursos, instruments i coneixements per desenvolupar una oferta educativa de Formació Professional innovadora que doni resposta a les necessitats de l’alumnat.

Futura FP

Compartim amb altres centres els recursos, instruments i coneixements per desenvolupar una oferta educativa de Formació Professional innovadora que doni resposta a les necessitats de l’alumnat.

Orienta FP

Treballem en xarxa el suport per la implementació, el desenvolupament i la millora d’estratègies per l’orientació acadèmica i professional del nostre alumnat, buscant sempre les millors opcions de futur per aquests.

Innova FP

Actualització contínua dels coneixements de l’equip docent cooperant amb empreses i altres organitzacions de l’entorn, millorant la qualitat de capacitació de l’alumnat de cicles formatius i PFI.

Innova FP

Actualització contínua dels coneixements de l’equip docent cooperant amb empreses i altres organitzacions de l’entorn, millorant la qualitat de capacitació de l’alumnat de cicles formatius i PFI.

WhatsApp
1