11

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

Centre
Ceir-Arco Villarroel
Durada
1584h lectives i 416h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic o Tècnica en Electromecànica de Vehicles Automòbils
Modalitat
Dual, Presencial
Nivell
CF Grau Mitjà
Família
Transport i manteniment de vehicles
Codi
CFPM TM10

sol·licitud d'informació


  Competències

  Proporciona els coneixements necessaris per a realitzar operacions de manteniment, muntatge d’accessoris i transformacions del vehicle en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica i electricitat del sector d’automoció, a més d’ajustar-se als procediments i temps establerts i complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Acció Tutorial i d'Orientació personalitzada

  Pràctiques de taller amb grups reduïts

  ÀMPLIA CARTERA D'EMPRESES PER FCT, DUAL I PRÀCTIQUES INTERNACIONALS (ERASMUS+)

  Segell de qualitat (ISO 9001)

  Accés
  1r curs CFGM
  2n curs CFGM
  Continuïtat

  Accés

  – Graduat o graduada en Educació Secundària.
  – La superació del primer cicle d’ensenyament secundari experimental (14-16 anys)
  – Tècnic o tècnica auxiliar (FP1) o equivalent.
  – La superació d’un mòdul professional 2 experimental.
  – La superació integra dels dos primers cursos de BUP.
  – La superació prova d’accés CFGM.
  – PQPI (A,B,C)
  – Programa de Formació i Inserció (PFI)

  1r curs CFGM

  M01. Motors

  • UF1. Motors: Funcionament i components
  • UF2. Verificació i diagnosi d’averies i manteniment dels motors

  M03. Circuits de fluids, suspensió i direcció

  • UF1. Circuits pneumàtics i hidràulics
  • UF2. Sistemes de suspensió i direcció
  • UF3. Diagnosi i manteniment dels sistemes de direcció i suspensió

  M04. Transmissió i frenat

  • UF1. Sistemes de transmissió. Funcionament, verificació i diagnosi
  • UF2. Transmissions automàtiques. Funcionament, verificació i diagnosi
  • UF3. Sistemes de frens. Funcionament, verificació i diagnosi

  M05. Sistemes càrrega, engegada i motors elèctrics

  • UF1. Principis electrotècnics bàsics
  • UF2. Circuits elèctrics bàsics: Simbologia i esquemes
  • UF3. Circuits de càrrega. Funcionament, verificació i diagnosi
  • UF4. Motors elèctrics. Funcionament, verificació i diagnosi

  M07. Sistemes de seguretat i confortabilitat

  • UF1. Sistemes de seguretat. Funcionament, verificació i diagnosi i manteniment
  • UF2. Sistemes de confortabilitat. Funcionament, verificació i diagnosi i manteniment
  • UF3. Manteniment i reciclatge dels sistemes amb gasos refrigerants

  M08. Mecanitzat bàsic

  • UF1. Dibuix tècnic i traçat de peces
  • UF2. Mecanitzat manual de peces
  • UF3. Soldadura

  M09. Formació i orientació laboral

  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  2n curs CFGM

   

  M02. Sistemes auxiliars de motors

  • UF1. Combustibles i sistemes anticontaminació
  • UF2. Sistemes auxiliars dels motors. Gestió i funcionament
  • UF3. Verificació, diagnosi manteniment dels sistemes auxiliars

  M06. Circuits elèctrics auxiliars del vehicle

  • UF1. Funcionament i verificació dels circuits elèctrics auxiliars
  • UF2. Xarxes de comunicacions
  • UF3. Diagnosi i manteniment dels sistemes elèctrics

  M09. Formació i orientació laboral

  • UF1. Incorporació al treball

  M10. Empresa i iniciativa emprenedora

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

  M11. Anglès tècnic

  • UF1. Anglès tècnic

  M12. Síntesi

  • UF1. Sintesi

  M13. Formació en centres de treball (FCT)

  Sortides professionals

  • Reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics
  • Reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens.
  • Reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió.
  • Operari o operària d’ITV.
  • Instal·lador o instal·ladora d’accessoris a vehicles.
  • Operari o operària d’empreses dedicades a la fabricació de recanvis.
  • Electromecànic o electromecànica de motocicletes.
  • Venedor o venedora, distribuïdor o distribuïdora de recanvis i d’equips de diagnosi.

   

  Sortides acadèmiques

  • Batxillerat
  • Cicle de grau superior
  WhatsApp
  1