Documentació i administració sanitàries

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

Centre
Ceir-Arco Villarroel
Durada
1551h lectives i 449h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic o Tècnica Superior en Documentació i Administració Sanitàries
Modalitat
Presencial
Nivell
CF Grau Superior
Família
Sanitat
Codi
CFPS SAD0

sol·licitud d'informació


  Competències

  Consisteix a definir i organitzar processos de tractament de la informació i documentació clínica, extraient i registrant dades, codificant-les i validant la informació, garantint el compliment de la normativa, així com intervenir en els processos d’atenció i gestió de pacients i de gestió administrativa en centres sanitaris.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Acció Tutorial i d'Orientació personalitzada

  PRÀCTIQUES EN HOSPITALS I CLÍNIQUES D'ALT PRESTIGI (DUAL,FCT, ERASMUS+)

  Elevat índex d'inserció laboral

  Segell de qualitat (ISO 9001)

  Accés
  1r curs CFGS
  2n curs CFGS
  Continuïtat

  Accés

  – Títol de tècnic o tècnica

  – Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents a efectes d’accés:

  • La superació del batxillerat experimental.
  • La superació del COU.

  – Haver superat un mòdul professional 3 experimental.

  – Amb títol d’FP-2 o equivalent.

  – Haver superat prova d’accés a CFGS.

  1r curs CFGS

  M01. Gestió de pacients

  • UF1. Gestió de pacients en l’atenció primària i l’atenció especialitzada
  • UF2. Gestió i derivació de pacients en les diferents prestacions assistencials

  M02. Terminologia clínica i patologia

  • UF1. El llenguatge de les ciències de la salut
  • UF2. Fisiopatologia per sistemes i aparells

  M03. Extracció de diagnòstics i procediments

  • UF1. Rastreig i indexació del document clinic
  • UF2. Indexació d’episodis assistencials específics

  M04. Arxiu i documentació sanitaris

  • UF1. La documentació clinica
  • UF2. L’arxiu clinic

  M05. Sistemes d’informació i classificació sanitaris

  • UF1. Els sistemes d’informació en sanitat
  • UF2. La classificació internacional de malalties

  M06. Ofimàtica i procés de la informació

  • UF1. Ofimàtica i procés de la informació
  • UF2. Tractament avançat de la informació, arxiu i presentació de la informació escrita
  • UF3. Gestió de bases de dades, disseny de full de càlcul i integració d’aplicacions

  M11. Formació i orientació laboral

  • UF1. Incorporació al treball
  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  M13. Anglès

  • UF1. Anglès tècnic

  2n curs CFGS

   

  M07. Codificació sanitària

  • UF1. Codificació especifica de patologia sistèmica
  • UF2. Codificació especifica de lesions i emmetzinaments
  • UF3. Codificació especifica de patologia ginecologica, obstétrica i del periode perinatal

  M08. Atenció psicosocial al pacient/usuari

  • UF1. La comunicació en l’àmbit assistencial
  • UF2. Orientació i assessorament en l’àmbit sanitari

  M09. Validació i explotació de dades

  • UF1. Estadistica i epidemiologia
  • UF2. Bases de dades sanitàries

  M10. Gestió administrativa sanitària

  • UF1. La gestió administrativa als centres sanitaris
  • UF2. La gestió administrativa en assajos clinic i projectes de recerca

  M12. Empresa i iniciativa emprenedora

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

  M14. Projecte de documentació i administració sanitàries

  • UF1. Projecte de documentació i administració sanitàries

  M15. Formació en centres de treball (FCT)

  Sortides professionals

  • Tècnic o tècnica superior en documentació sanitària.
  • Responsable tècnic o tècnica de codificació de documentació sanitària.
  • Responsable tècnic o tècnica d’arxius d’històries clíniques.
  • Responsable tècnic o tècnica de tractament i disseny documental sanitari.
  • Responsable tècnic o tècnica de sistemes d’informació assistencial
   sanitària.
  • Responsable tècnic o tècnica d’avaluació i control de qualitat de la
   prestació sanitària.
  • Responsable tècnic o tècnica de gestió en processos administratius-
   clínics.
  • Responsable d’administració d’unitats i departaments de centres sanitaris.
  • Assistent o assistenta d’equips d’investigació biomèdica.
  • Secretari o secretària de serveis sanitaris.

  Sortides acadèmiques

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
  WhatsApp
  1