Màster gestió digital empreses

Durada
800h lectives i 80h de pràctiques en empreses
Títol
Especialista en gestió digital d'empreses
Nivell
Màster
Família
Administració i gestió
Codi
ADGD0108 + ADGD0208 + ADGD0308

Competències

  • Anàlisi de negocis, coneixements administratius.
  • Atenció al client.
  • Gestió comercial.
  • Gestió de nòmines.
  • Optimització de costos i despeses.
  • Comptabilitat general.

Requisits Accés

ESO/Batxillerat

WhatsApp
1