Escoles + Sostenibles

11

Xarxa Barcelona Escoles + Sostenibles

Ceir-Arco forma part de la Xarxa Barcelona Escoles + Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona amb l’objectiu de millorar la proposta educativa introduint canvis per caminar cap a una escola més sostenible i generar noves eines i competències professionals vetllant pel repte del S.XXI: Integrar la sostenibilitat en les competències de totes les titulacions.

11

Ceir-Arco renova el Projecte Triennal ECO_LOGICS (cursos 2023-2026)

Volem anar més enllà consolidant el foment de la sensibilització envers la sostenibilitat de tota la comunitat educativa, augmentant la visibilització (interna i externa) de les accions que es realitzen vinculades al Projecte E+S i fomentant el treball interdisciplinari per assolir els nostres objectius des de vessants més àmplies.

En la línia de l’ ideari de centre, les nostres propostes tenen com objectiu treballar de manera transversal i interdisciplinar amb criteris de sostenibilitat. Un treball que realitza en xarxa (interna i externa) i que troba el seu espai i temps per donar-se a conèixer.

WhatsApp
1