Automoció
11

AUTOMOCIÓ

Centre
Ceir-Arco Villarroel
Durada
1551h lectives i 449h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic o Tècnica Superior en Automoció
Modalitat
Dual, Presencial
Nivell
CF Grau Superior
Família
Transport i manteniment de vehicles
Codi
CFPS TMA0

sol·licitud d'informació


  Competències

  Facilitar els coneixements imprescindibles per a organitzar, programar i supervisar l’execució de les operacions de manteniment i la seva logística en el sector de l’automoció: automòbils, vehicles pesants, motocicletes, maquinària agrícola, diagnosticant avaries en casos complexos i garantint el compliment de les especificacions establertes per la normativa i pel fabricant del vehicle.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Acció Tutorial i d'Orientació personalitzada

  ELEVAT ÍNDEX D'INSERCIÓ LABORAL

  ÀMPLIA CARTERA D'EMPRESES PER FCT, DUAL I PRÀCTIQUES INTERNACIONALS (ERASMUS+)

  Segell de qualitat (ISO 9001)

  Accés
  1r curs CFGS
  2n curs CFGS
  Continuïtat

  Accés

  – Títol de tècnic/a

  – Batxillerat (LOGSE) o equivalent. Són equivalents a efectes d’accés:

  La superació del batxillerat experimental.
  La superació del COU.

  – Haver superat un mòdul professional 3 experimental.

  – Amb títol d’FP-2 o equivalent.

  – Haver superat prova d’accés a CFGS.

  1r curs CFGS

  M01. Sistemes elèctrics, de seguretat i de comfortabilitat

  • UF1. Muntatge de circuits
  • UF2. Elements electro-electrònics
  • UF3. Diagnosi i reparació d’avaries elèctriques
  • UF4. Manteniment de sistemes
  • UF5. Reformes elèctriques

  M03. Motors tèrmics i els seus sistemes auxiliars

  • UF1. Motors: Funcionament i components i Verificació
  • UF2. Sistemes auxiliars del motor i Diagnosi
  • UF3. Procediments  i tècniques de reparació del motor

  M04.- Elements amovibles i fixos no estructurals

  • UF1. Representacions gràfiques i mecanització
  • UF2. Elements amovibles
  • UF3. Elements metàl·lics i sintètics
  • UF4. Unió d’elements fixos
  • UF5. Transformacions opcionals

  M07. Gestió i logística del manteniment de vehicles

  • UF1. Processos de manteniment de vehicles i grans flotes
  • UF2. Emmagatzematge i control de magatzem
  • UF3. Recepció

  M08. Tècniques de comunicació i relació

  • UF1. Tècniques de comunicació, empresa i atenció al client
  • UF2. Feedback amb clients i control de qualitat

  M09. Formació i orientació laboral

  • UF1. Incorporació al trebal
  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  2n curs CFGS

   

  M02. Sistemes de transmissió de forces i trens de rodatge

  • UF1. Instal·lacions pneumàtiques i hidràuliques
  • UF2. Transmissió de forces i trens de rodatge funcionament i avaries
  • UF3. Reparació de transmissions i trens de rodatge

  M05. Tractament i recobriment de superfícies

  • UF1. Protecció  i Preparació de superfícies
  • UF2. Pintat  d’acabat
  • UF3. Decoració i retolació de superfícies
  • UF4. Correcció de defectes

  M06. Estructures dels vehicles

  • UF1. Processos de fabricació i danys en l’estructura
  • UF2. Diagnosi i valoració de danys
  • UF3. Reparacions en bancades i reformes

  M10. Empresa i iniciativa emprenedora.

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

  M11. Projecte en automoció.

  • UF1. Projecte en automoció

  M12. Formació en centres de treball (FCT).

   

  Sortides professionals

  • Tècnic receptor i reparador de vehicles o tècnica receptora i reparadora de vehicles.
  • Mecànic o mecànica de vehicles industrials.
  • Encarregat o encarregada de taller o de seccions de vehicles industrials.
  • Taxador o taxadora de vehicles
  •  

  Sortides acadèmiques

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
  WhatsApp
  1