Farmàcia i parafàrmacia
11

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Centre
Ceir-Arco Villarroel
Durada
1584h lectives i 416h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic o Tècnica en Farmàcia i Parafarmàcia
Modalitat
Dual, Presencial
Nivell
CF Grau Mitjà
Família
Sanitat
Codi
CFPM SA20

sol·licitud d'informació


  Competències

  Assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant la promoció de la salut i executant tasques administratives i de control de magatzem, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Més del 80% d’alumnat en modalitat FP Dual

  Acció tutorial i d’Orientació personalitzada

  CLASSES PRÀCTIQUES EN EL LABORATORI

  Segell de qualitat (ISO 9001)

  Accés
  1r curs CFGM
  2n curs CFGM
  Continuïtat

  Accés

  – Graduat o graduada en Educació Secundària.
  – La superació del primer cicle d’ensenyament secundari experimental (14-16 anys)
  – Tècnic o tècnica auxiliar (FP1) o equivalent.
  – La superació d’un modul professional 2 experimental.
  – La superació integra dels dos primers cursos de BUP.
  – La superació prova d’accés CFGM.
  – PQPI (A,B,C)
  – Programa de Formació i Inserció (PFI)

  1r curs CFGM

  M01. Oficina de farmàcia

  • UF1. Organització farmacèutica
  • UF2. Control d’existències
  • UF3. Documents de compravenda
  • UF4. Documents de dispensació

  M02. Dispensació de productes farmacèutics

  • UF1. Protocols de dispensació
  • UF2. Farmacologia
  • UF3. Terapèutica
  • UF4. Dispensació hospitalària

  M03. Dispensació de productes parafaracèutics

  • UF1. Parafarmacia
  • UF2. Dermofarmàcia
  • UF3. Dietètica
  • UF4. Biocides
  • UF5. Productes sanitaris

  M05. Promoció de la salut

  • UF1. Educació per la salut
  • UF2. Controls analítics
  • UF3. Productes sanitaris, ortopèdia i pròtesis

  M07. Operacions bàsiques de laboratori

  • UF1. Material i instruments de laboratori
  • UF2. Preparació de dissolucions
  • UF3. Separació de mescles de substàncies
  • UF4. Identificació de substàncies
  • UF5. Presa de mostres

  M09. Anatomofisiologia i patologia bàsiques

  • UF1. L’Organització del cos humà, salut i malaltia
  • UF2. El moviment i la percepció
  • UF3. L’oxigenació i la distribució de la sang
  • UF4. El metabolisme i l’excreció, la regulació interna i la seva relació amb l’exterior

  M10. Formació i orientació laboral

  • UF1. Incorporació al trebal
  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  2n curs CFGM

   

  M02. Dispensació de productes farmacèutics

  • UF5. Homeopatia i fitoteràpia

  M04. Formulació magistral

  • UF1. Normes de correcta elaboració
  • UF2. Elaboració de fórmules

  M06. Disposició i venda de productes

  • UF1. Atenció a l’usuari
  • UF2. Organització i venda de productes

  M08. Primers auxilis

  • Recursos i trasllat d’accidentats
  • Suport vital bàsic (SVB) i DEA
  • Atenció sanitària d’urgència

  M11. Empresa i iniciativa emprenedora

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

  M12. Anglès tècnic

  • UF1: Anglès tècnic

  M13. Síntesi

  • UF1: Sintesi

  M14. Formació en centres de treball (FCT)

  Sortides professionals

  • Tècnic o tècnica en farmàcia.
  • Tècnic o tècnica auxiliar de farmàcia.
  • Tècnic o tècnica de magatzem de medicaments.
  • Tècnic o tècnica en farmàcia hospitalària.
  • Tècnic o tècnica en establiments de parafarmàcia.

   

  Sortides acadèmiques

  • Batxillerat
  • Cicle de grau superior
  WhatsApp
  1