Instal·lacions elèctriques i automàtiques
11

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Centre
Ceir-Arco Aragó
Durada
1617h lectives i 383h de pràctiques en empreses
Títol
Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automàtiques
Modalitat
Dual, Presencial
Nivell
CF Grau Mitjà
Família
Electricitat
Codi
CFPM EE10

sol·licitud d'informació


  Competències

  Muntar i mantenir infraestructures de telecomunicació en edificis, instal·lacions elèctriques de baixa tensió, màquines elèctriques i sistemes automatitzats, aplicant normativa i reglamentació vigent, protocols de qualitat, seguretat i riscos laborals, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

  PER QUÈ ESTUDIAR AL CEIR-ARCO?

  Més del 80% d’alumnat en modalitat FP Dual

  Elevat índex d’inserció laboral

  Acció tutorial i d’Orientació personalitzada

  Pràctiques de taller amb grups reduïts

  Accés
  1r curs CFGM
  2n curs CFGM
  Continuïtat

  Accés

  – Graduat/da en Educació Secundària.
  – La superació del primer cicle d’ensenyament secundari experimental (14-16 anys).
  – Tècnic/a auxiliar (FP1) o equivalent.
  – La superació d’un mòdul professional 2 experimental.
  – La superació dels dos primers cursos de BUP. íntegra
  – La superació prova d’accés CFGM.
  – PQPI (A,B,C)
  – Programa de Formació i Inserció (PFI)

  1r curs CFMG

  M01. Automatismes industrials

  • UF1. Dibuix tècnic aplicat als automatismes
  • UF2. Mecanització de quadres elèctrics
  • UF3. Automatització elèctrica cablada
  • UF4. Automatització pneumàtica i electropneumàtica
  • UF5. Automatització programable

  M02. Instal·lacions elèctriques interiors

  • UF1. Equips, dispositius, materials i eines
  • UF2. Instal·lacions elèctriques interiors en edificis d’habitatges
  • UF3. Instal·lacions elèctriques interiors en locals, oficines i industries
  • UF4. Documentació tècnica de les instal·lacions elèctriques interiors
  • UF5. Informàtica bàsica aplicada al càlcul i la representació gràfica d’instal·lacions elèctriques

  M04. Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis

  • UF1. Instal·lacions d’antenes
  • UF2. Instal·lacions de telefonia interior i d’intercomunicació

  M09. Electrotècnia

  • UF1. Corrent continu i electromagnetisme
  • UF2. Corrent altern
  • UF3. Màquines elèctriques
  • UF4. Seguretat en les instal·lacions electrotècniques

  M10. Formació i orientació laboral

  • UF1. Incorporació al treball
  • UF2. Prevenció de riscos laborals

  M11. Empresa i iniciativa emprenedora

  • UF1. Empresa i iniciativa emprenedora

   

  2n curs CFGM

   

  M03. Instal·lacions de distribució

  • UF1. Centres de transformació i xarxes de distribució en baixa tensió
  • UF2. Instal·lacions d’enllaç

  M05. Instal·lacions domòtiques

  • UF1. Instal·lacions domòtiques amb sistemes descentralitzats
  • UF2. Instal·lacions domòtiques sistemes centralitzats i distribuïts

  M06. Instal·lacions solars fotovoltaiques

  • UF1. Muntatge d’instal·lacions solars fotovoltaiques
  • UF2. Manteniment d’instal·lacions solars fotovoltaiques

  M07. Màquines elèctriques

  • UF1. Transformadors
  • UF2. Màquines rotatives de corrent continu
  • UF3. Màquines rotatives de corrent altem

  M08. Electrònica

  • UF1. Electrònica digital
  • UF2. Electrònica analógica

  M12. Anglès tècnic

  • UF1. Anglès tècnic

  M13. Síntesi

  • UF1. Síntesi

  M14. Formació en centres de treball (FCT)

  Sortides professionals

  • Instalador-mantenedor electricista.
  • Electricista de construcción.
  • Electricista industrial.
  • Electricista de mantenimiento.
  • Instalador-mantenedor de sistemas domóticos.
  • Instalador-mantenedor de antenas.
  • Instalador de telecomunicaciones en edificios de viviendas.
  • Instalador-mantenedor de equipos e instalaciones telefónicas.
  • Montador de instalaciones de energia solar fotovoltaica.

  FORMACIÓ AMB TREBALL GARANTITZAT EN AUSTRIA

   

  Sortides acadèmiques

  Batxillerat
  Cicle de grau superior

  WhatsApp
  1