Alumnat realitza el cablat d’una instal·lació

Alumnat de primer curs del CFGS Sistemes electrotècnics i automatitzats realitza el cablat d’una instal·lació interior d’habitatges.

WhatsApp
1