CEIR ARCO a la Jornada Inauguració Escoles + Sostenibles al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona.

Aquest curs els dos centres educatius CEIR ARCO renoven el seu compromís
amb la sostenibilitat social i ambiental, i han acudit a l’Acte de benvinguda del
curs 2023-2024 al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona per celebrar
conjuntament amb altres centres educatius que formen part de la Xarxa
Escoles +Sostenibles.
Responsables dels projectes i alumnat representant de la Comissió de
Convivència han gaudit d’un acte en que reconeix el nostre compromís vers la
sostenibilitat social i la cura del medi ambient. Aquest 2023-2024 iniciem el
nostre nou projecte triennal que de segur deixarà un impacte més sostenible en
tota la comunitat educativa que hi forma part.

WhatsApp
1