Ceir-Arco Aragó

Centre

SISTEMES ELECTROTÈCNICS I AUTOMATITZATS

Centre : Ceir-Arco Aragó
Durada : 1617h lectives i 383h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic/a Superior en Instal·lacions Electrotècniques
More Detail

INTEGRACIÓ SOCIAL

Centre : Ceir-Arco Aragó, Ceir-Arco Villarroel
Durada : 1551h lectives i 449h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic/a Superior en Integració Social
More Detail

EDUCACIÓ INFANTIL

Centre : Ceir-Arco Aragó, Ceir-Arco Villarroel
Durada : 1551h lectives i 449h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic o Tècnica Superior en Educació Infantil
More Detail

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Centre : Ceir-Arco Aragó
Durada : 1617h lectives i 383h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automàtiques
More Detail

Buscar curs

WhatsApp
1