EL “PROJECTE DE CONVIVÈNCIA I ESCOLES LLIURES DE VIOLÈNCIES” CEIR ARCO, RECONEGUT COM A BONA PRÀCTICA A LA 4ª EDICIÓ DE LA “MOSTRA D’IMPULSFP”

El passat 16 de maig una part de l’Equip Impulsor dels Programes ImpulsFP a
CEIR ARCO va poder gaudir de la 4ª edició de la “Mostra d’ImpulsFP”, mostra de la
innovació i la creativitat al Disseny Hub de Barcelona per descobrir el talent de l’FP i
compartir experiències. Tot aquest talent es va exposar a través de presentació de
bones pràctiques mitjançant  roll-ups de Projectes que demostren la capacitat del
centres per innovar i crear activitats i Projectes que posen a l’estudiant en el centre del
seu procés d’aprenentatge.

El nostre “Projecte de convivència i Escoles Lliures de Violències” va estar exposat
com a millor bona pràctica de la Xarxa OrientaFP de Catalunya, per la seva vesant
innovadora que és transferible i que pot servir com apunt d’inspiració per altres
centres. Agraïm molt aquest reconeixement que ens motiva per continuar treballant
amb l’objectiu de millorar la convivència al centre educatiu a través d’un canvi de
mirada i perspectiva envers la conflictivitat i la seva gestió positiva.

WhatsApp
1