Els centres educatius CEIR ARCO acreditats amb el distintiu violeta de l’ àmbit educatiu.

Hem iniciat aquest curs 2023-2024 amb el reconeixement dels centres
educatius CEIR ARCO com a centres educatius compromesos amb la igualtat,
entesa com un valor i un dret en si mateixa, i com a principi que travessa i dona
contingut a la resta de drets humans.
El centres CEIR ARCO reben el distintiu violeta de l’àmbit educatiu desprès de
demostrar a través del L’índex de qualitat social, gènere i diversitat de l’àmbit
educatiu: IQSGD (elaborat per l’associació Forgender Seal i per la Plataforma
Unitària contra les violències de gènere), que treballem per reduir les
desigualtats socials i de gènere, i ens configurem com a centres educatius
impulsors de l’agenda 2030

WhatsApp
1