Sanitat

Família

DOCUMENTACIÓ I ADMINISTRACIÓ SANITÀRIES

Centre : Ceir-Arco Villarroel
Durada : 1551h lectives i 449h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic o Tècnica Superior en Documentació i Administració Sanitàries
More Detail

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

Centre : Ceir-Arco Villarroel
Durada : 990h lectives i 410h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic o Tècnica en Cures Auxiliars d’Infermeria
More Detail

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Centre : Ceir-Arco Villarroel
Durada : 1584h lectives i 416h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic o Tècnica en Farmàcia i Parafarmàcia
More Detail

Buscar curs

WhatsApp
1