CF Grau Mitjà

Nivell

ELECTROMECÀNICA DE VEHICLES AUTOMÒBILS

Centre : Ceir-Arco Villarroel
Durada : 1584h lectives i 416h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic o Tècnica en Electromecànica de Vehicles Automòbils
More Detail

CURES AUXILIARS D’INFERMERIA

Centre : Ceir-Arco Villarroel
Durada : 990h lectives i 410h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic o Tècnica en Cures Auxiliars d’Infermeria
More Detail

FARMÀCIA I PARAFARMÀCIA

Centre : Ceir-Arco Villarroel
Durada : 1584h lectives i 416h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic o Tècnica en Farmàcia i Parafarmàcia
More Detail

CARROSSERIA

Centre : Ceir-Arco Villarroel
Durada : 1584h lectives i 416h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic o Tècnica en carrosseria
More Detail

INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I AUTOMÀTIQUES

Centre : Ceir-Arco Aragó
Durada : 1617h lectives i 383h de pràctiques en empreses
Títol : Tècnic/a en instal·lacions elèctriques i automàtiques
More Detail

Buscar curs

WhatsApp
1