Presentació

Oferta Educativa

PFI

PFI Auxiliar de reparació i manteniment de vehicles lleugers (100% subvencionat)

Cicles Formatius de Grau Mitjà:

Cicles Formatius de Grau Superior:

Servei d’Assessorament i Reconeixement (SARE)

Servei d’assessorament

Té per objectiu definir i orientar un itinerari formatiu i professional de la persona que pugui acreditar una experiència laboral o en activitats socials d’almenys dos anys en el sector relacionat amb el cicle formatiu del qual vol reconèixer els aprenentatges. Com a resultat del procés l’usuari obté un informe d’assessorament (requisit previ per sol·licitar el servei de reconeixement acadèmic dels aprenentatges).

Servei de reconeixement

S’adreça a les persones que vulguin tenir un reconeixement acadèmic dels aprenentatges adquirits amb l’experiència laboral o en activitats socials relacionats amb un determinat cicle formatiu. Una junta de reconeixement avalua l’usuari. Si la junta reconeix acadèmicament determinades unitats formatives o crèdits, el centre emet un certificat parcial amb valor acadèmic.

Un cop finalitzat el servei de reconeixement, què es pot fer?

Si es vol obtenir el títol del cicle corresponent i convalidar les unitats formatives o crèdits (reconeguts) cal matricular-se, totalment o parcial, en el cicle formatiu corresponent . A través del certificat parcial obtingut en el servei de reconeixement, es pot demanar la convalidació i s’anotarà convalidat en l’expedient acadèmic.

Construïm aprenentatge amb els nostres projectes i programes

Continuïtat d’estudis

Continuitat

Sortides professionals

Pots consultar-les en aquest web a l’apartat “Estudis – cicles formatius o PFI – Sortides professionals.

Automoció
Documentació i administració sanitàries
Sistemes electrotècnics i automatitzats

Vies d’accés

Pots consultar-les en aquest web a l’apartat “Estudis – cicles formatius o PFI – Accés

Preinscripció i matrícula

WhatsApp
1